Bình Định: Mở kho phân bổ 1.291 tấn gạo hỗ trợ người dân, bạn có nằm trong danh sách này

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 2390/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho người dân có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt năm 2022. Theo đó, toàn tỉnh có gần 1.291 tấn gạo được hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia.

Theo Quyết định số 2390/QĐ-UBND, đối tượng được hỗ trợ gạo là người dân trên địa bàn tỉnh có nguy cơ bị thiếu đói trong thời gian giáp hạt năm 2022, trong đó ưu tiên người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình là đơn vị đảm nhiệm việc phân bổ gạo hỗ trợ người dân Bình Định. Trong ảnh: Một góc nhà kho dự trữ lúa gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình. Ảnh Cục DTNN-KVNB.

Theo đó, gần 1.291 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia sẽ được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Định để hỗ trợ cho người dân có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt năm 2022. Cụ thể, mức hỗ trợ là 15 kg gạo/01 người/01 tháng.

Trong số gần 1.291 tấn gạo, huyện Tây Sơn được hỗ trợ nhiều nhất (230,895 tấn). Tiếp đó là các địa phương: Thị xã An Nhơn (188,445 tấn); Huyện Phù Cát 185,145 tấn; Huyện Vân Canh (163,125 tấn); Huyện Phù Mỹ (155,775 tấn); Huyện Hoài Ân (113,520 tấn); Thị xã Hoài Nhơn (106,920 tấn); Huyện Tuy Phước (101,280 tấn); Huyện An Lão (19,275 tấn); TP Quy Nhơn (14,295 tấn); Huyện Vĩnh Thạnh (12,000 tấn)…

Cũng qua Quyết định số 2390/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận và kịp thời phân bổ số gạo nêu trên đến các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ thiếu đói cho nhân dân; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình vận chuyển gạo hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do hạn hán.. (Ảnh: Cục DTNN-KVNB)

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận và kịp thời chuyển gạo hỗ trợ đến nhân dân đảm bảo đúng số lượng, đúng đối tượng theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo.